Kategori
remote

Testim aplikacionesh dhe sondazhe

Këto website për testim dhe sondazhe online i kam vizituar më së fundmi. Ata nuk ofrojnë një punë të mirëfilltë, por do ju paguajnë për kohën që shpenzoni në internet.

Kategori
sisteme shfrytezimi

Cilin version të sistemit të shfrytëzimit Linux duhet të përdorni?

Versionet e Linux ( Linux Distributions ) dallojnë në cilësitë që ofrojnë, si dhe nga ajo që ju kërkoni të realizoni. Ky postim ofron një udhëzues për versionin më të mirë bazuar në kërkesat tuaja per sistemin e shfrytezimit Linux.

Shpesh më kanë bërë pyetjen: Po pse ke Linux të instaluar në PC? Po pse ke pikërisht këtë version Linux?

Kategori
mesimdhenie

5 këshilla para se të bëni Print temen e diplomes

Përpunimet e fundit të temës së diplomës konsistojnë në formatim dhe korrigjim. Në këtë artikull po jap 5 këshilla para se të printoni temën.