Kategori
mesimdhenie

Rëndësia e rrjeteve sociale për artikull shkencor

Në këtë blog post, do trajtoj rolin e rrjeteve sociale për artikull shkencor, duke bërë një krahasim mes ResearchGate dhe Google Scholar. Gjithashtu do theksoj pse Scopus është indeksim mjaft me vlerë për punimet shkencore.

Kategori
java

Studime për Informatikë: lëndët dhe tregu i punës

Dega e studimit Informatike është aktualisht mjaft e kërkuar nga maturantët dhe nga tregu i punës. Degë të ngjashme si Informatika, Informatika-Ekonomike, Inxhinieri Informatike dhe TIK shpesh ngatërrohen me njëra-tjetrën. Në këtë artikull po përshkruaj këto programe studimi, duke u përpjekur të bëj dallimin mes këtyre fushave të studimit.

Kategori
java

Podcast që dëgjoj më shpesh

Podcast janë emisione në formatin radiofonik, të cilët transmetohen në internet, dhe ofrohen pa pagesë. Podcast aktualisht përfshijnë informacione me tema të ndryshme, duke nisur nga teknologjia, financa, histori dhe arte, gjuhë të huaja, etj.

Podcast-et e parë datojnë në vitet ’80, me emrin “audioblogging”. U rikthyen në modë në vitin 2004, me krijimin e paisjeve iPod ose paisjeve te tjera portable digital audio playback devices.