Kategori
notion

Perdorimi i Notion ne vitin 2023

Këtë vit kam nisë të mbaj shënime dhe të organizoj projektet freelance me një aplikacion shumë të dobishëm. Bëhet fjalë për aplikacionin Notion.
Perdorimi i Notion më ka ndihmuar për pjesën e shënimeve, me listën To-do, organizimin e punës në një aplikacion të vetëm.

Kategori
java

Java dhe MySQL

Komponent kryesor i një aplikacioni në Java është lidhja dhe ndërveprimi me një bazë të dhënash. Një nga sistemet baze të dhënash është MySQL.
Në këtë artikull do përmend shkurtimisht komponentët e ndërveprimit Java dhe MySQL.

Kategori
java

10 gjuhët e programimit për vitin 2023

Në këtë blog po përmbledh gjuhët e programimit më të preferuara, të cilat kryesojnë listën për vitin 2023. Për cdo programues fillestar, sugjeroj të ketë parasysh kërkesat në treg për këto gjuhë programimi, mundësitë që ofron secila prej tyre dhe aplikacionet që mund të implementoni me to.