Kategori
mesimdhenie

Shkenca kompjuterike: profili dhe tregu i punes

Një nga programet e studimit më të kërkuara aktualisht janë Shkenca Kompjuterike.
Po cili është profili profesional dhe ku dallon nga Informatika? Në këtë artikull po bëj një përmbledhje të këtij programi studimi.

Kategori
mesimdhenie

6 mite ne lidhje me Universitetin dhe Informatiken

Në këtë artikull po ndalem tek disa mite (jo gjithmonë të vërtetë), në lidhje me studimet në Universitet, dhe tregun e punës.

Kategori
mesimdhenie

5 këshilla para se të bëni Print temen e diplomes

Përpunimet e fundit të temës së diplomës konsistojnë në formatim dhe korrigjim. Në këtë artikull po jap 5 këshilla para se të printoni temën.