Kategori
java

Studime për Informatikë: lëndët dhe tregu i punës

Dega e studimit Informatike është aktualisht mjaft e kërkuar nga maturantët dhe nga tregu i punës. Degë të ngjashme si Informatika, Informatika-Ekonomike, Inxhinieri Informatike dhe TIK shpesh ngatërrohen me njëra-tjetrën. Në këtë artikull po përshkruaj këto programe studimi, duke u përpjekur të bëj dallimin mes këtyre fushave të studimit.

Kategori
mesimdhenie

Shkenca kompjuterike: profili dhe tregu i punes

Një nga programet e studimit më të kërkuara aktualisht janë Shkenca Kompjuterike.
Po cili është profili profesional dhe ku dallon nga Informatika? Në këtë artikull po bëj një përmbledhje të këtij programi studimi.

Kategori
java

Debugger: roli i gjurmimit te kodit

Në këtë artikull do fokusohem tek roli i debugger-it. Prandaj, nëse keni një variabël që po ju mundon gjithë ditën, një zgjidhje mund t’a gjeni nga informacioni në vijim.

Exit mobile version