Kategori
java

Java dhe MySQL

Komponent kryesor i një aplikacioni në Java është lidhja dhe ndërveprimi me një bazë të dhënash. Një nga sistemet baze të dhënash është MySQL.
Në këtë artikull do përmend shkurtimisht komponentët e ndërveprimit Java dhe MySQL.

Kategori
java

10 gjuhët e programimit për vitin 2023

Në këtë blog po përmbledh gjuhët e programimit më të preferuara, të cilat kryesojnë listën për vitin 2023. Për cdo programues fillestar, sugjeroj të ketë parasysh kërkesat në treg për këto gjuhë programimi, mundësitë që ofron secila prej tyre dhe aplikacionet që mund të implementoni me to.

Kategori
java

Studime për Informatikë: lëndët dhe tregu i punës

Dega e studimit Informatike është aktualisht mjaft e kërkuar nga maturantët dhe nga tregu i punës. Degë të ngjashme si Informatika, Informatika-Ekonomike, Inxhinieri Informatike dhe TIK shpesh ngatërrohen me njëra-tjetrën. Në këtë artikull po përshkruaj këto programe studimi, duke u përpjekur të bëj dallimin mes këtyre fushave të studimit.

Exit mobile version