Kategori
sisteme shfrytezimi

Cilin version të sistemit të shfrytëzimit Linux duhet të përdorni?

Versionet e Linux ( Linux Distributions ) dallojnë në cilësitë që ofrojnë, si dhe nga ajo që ju kërkoni të realizoni. Ky postim ofron një udhëzues për versionin më të mirë bazuar në kërkesat tuaja per sistemin e shfrytezimit Linux.

Shpesh më kanë bërë pyetjen: Po pse ke Linux të instaluar në PC? Po pse ke pikërisht këtë version Linux?