Kategori
java

Podcast që dëgjoj më shpesh

Podcast janë emisione në formatin radiofonik, të cilët transmetohen në internet, dhe ofrohen pa pagesë. Podcast aktualisht përfshijnë informacione me tema të ndryshme, duke nisur nga teknologjia, financa, histori dhe arte, gjuhë të huaja, etj.

Podcast-et e parë datojnë në vitet ’80, me emrin “audioblogging”. U rikthyen në modë në vitin 2004, me krijimin e paisjeve iPod ose paisjeve te tjera portable digital audio playback devices.