Kategori
java

Java dhe MySQL

Komponent kryesor i një aplikacioni në Java është lidhja dhe ndërveprimi me një bazë të dhënash. Një nga sistemet baze të dhënash është MySQL.
Në këtë artikull do përmend shkurtimisht komponentët e ndërveprimit Java dhe MySQL.

Exit mobile version