Kategori
sisteme shfrytezimi

Cfare eshte sistemi i shfrytezimit?

Shpesh është e vështirë të përcaktosh me pak fjalë dhe në mënyrë precize se çfarë është sistemi i shfrytezimit për një kompjuter. Arsyeja mund të jetë ngaqë sistemi i shfrytezimit ka dy role kryesore të cilat nuk kanë lidhje me njëra tjetrën.