Kategori
java

10 gjuhët e programimit që do përdorim në vitin 2021

Në këtë blog po përmbledh gjuhët e programimit më të preferuara, të cilat do përdorim në vitin 2021. Për cdo programues fillestar, sugjeroj të ketë parasysh kërkesat në treg për këto gjuhë programimi, mundësitë që ofron secila prej tyre dhe aplikacionet që mund të implementoni me to.

Kategori
java

Përdorimi i platformës GitHub në lidhje editorin NetBeans IDE

Editori NetBeans IDE ofron suport për platformën GitHub, duke mundësuar disa funksionalitete bazë të ngarkimit të skedarëve direkt nga NetBeans drejt një repositor në GitHub. Ky tutorial ju vjen në ndihmë në realizimin e komandave bazë të Git, direkt nga editori ku po shkruani kodin në Java.

Kategori
java

Ndertimi i aplikacioneve GUI ne Java me NetBeans IDE

Ky tutorial do ju mësojë se si të ndërtoni një aplikacion të thjeshtë GUI ne Java, me ndërfaqe grafike pra me Graphical User Interface. Këto ndërfaqe konsistojnë në ndërveoprim me butona, etiketa, imazhe, etj. Gjithashtu do ju udhëzoj edhe ndërtimin e funksionalitetit të secilit prej këtyre elementëve grafik.

Aplikacioni do përmbajë elemente të paketës Swing. Kjo paketë përmban të gatshme klasa për butonin, hapsirat për tekst si dhe etiketat.